Menopauza k ženám neodmyslitelně patří

Ženské tělo se během života různě formuje. Jedním z významných procesů v životě ženy je menopauza, se kterou Vás seznámíme podrobněji. Zjednodušeně řečeno jde o ztrátu menstruace po určitém přechodu. To znamená, že žena následně není schopna těhotenství přirozenou cestou. Postupně se totiž vytrácí činnost vaječníků.

Kdy u žen přichází menopauza?

Ztráta menstruace je hodně individuální záležitostí a závisí na mnoha faktorech. Za průměrné věkové období pro menopauzu se považuje věk od 45 do 55 let. S menopauzou jako takovou se pojí i různé příznaky, které na sobě mohou ženy pozorovat už delší dobu. V období menopauzy jsou pochopitelně nejintenzivnější.

Příznaky typické pro menopauzu

Tím asi nejviditelnějším příznakem je z principu věci porucha menstruačního cyklu, respektive jeho samotná ztráta. S ostatními příznaky typickými pro toto významné životní období ženy Vás seznámíme v níže uvedených otázkách a odpovědích.

Existují další příznaky spjaté s ženským pohlavním ústrojím?

Ano, menopauza je velice často spojena také s vaginálními změnami. A to suchosti, k čemuž výraznou měrou přispívá hlavně snížení hladiny estrogenu.

Projevuje se menopauza na náladě?

Ztráta menstruace se projevuje na náladovosti žen a v mnohých ohledech to může být spíše tím špatným směrem. Časté jsou například projevy lehčích depresí, ale i nespavost. Probouzení během spaní je jedním z obvyklých faktorů.

Jaký vliv může mít toto životní období ženy na sexuální život?

U některých žen může dojít po přechodu ke snížení sexuálního chtíče. Někdy se mohou objevovat bolesti při pohlavním styku a obtěžující se může stát také inkontinence moči.

Jaké projevy lze očekávat na fyzické schránce?

Opět jde o hodně individuální záležitost, ale s menopauzou může souviset pozvolné přibývá váhy, takže ženy se musí více hlídat a sportovat. Výjimkou nejsou ani příznaky suché pokožky nebo vlasů.

Mají podobné problémy také muži?

I v jejich případě dochází k menší mužské menopauze. S některými výše uvedenými příznaky se lze setkat kolem padesáti let.